„SIŁA ŻYCIOWA – NASZ SPRZYMIERZENIEC”

„Rozpowszechnione jest mniemanie, że choroba jest to jakaś istota odrębna, rzecz realna, przeciwstawienie zdrowia. To fałsz. Zdrowie – to naturalny stan człowieka, choroba zaś – to po prostu brak zdrowia”.

„Człowiek, który prowadzi życie zgodnie z prawami przyrody, nie może być chory. Ale niech tylko naruszy jakiekolwiek prawo, to natychmiast powstają warunki nienormalne i ukazują się różne symptomy, które noszą nazwę takiej lub innej choroby, w rzeczy samej symptomy „choroby” – to nie choroba, lecz usiłowanie przyrody by usunąć nienormalne warunki i przywrócić prawidłowe działanie organizmu.

W każdym ciele fizycznym znajduje się pewna siła życiowa, która wciąż działa ku naszemu dobru; nie zważając na to, że my lekkomyślnie naruszamy zasadnicze podstawy prawidłowego życia. Często to, co nazywamy chorobą – jest po prostu działaniem ochronnym siły życiowej; jej celem jest wyrównać wyrządzone uszkodzenia.
Nie jest to krok wstecz, jaki czyni żywy organizm, lecz przeciwnie – krok naprzód. Działanie wydaje się nieprawidłowe dlatego, że nieprawidłowymi są warunki i cały wysiłek siły życiowej jest skierowany na wznowienie pracy prawidłowej.

Cywilizacja stworzyła nam mniej lub więcej nieprawidłowy tryb życia i sile życiowej jest trudniej pracować tak, jakby ona sobie życzyła. Jadamy nieprawidłowo, nieprawidłowo sypiamy, pijemy, oddychamy i odziewamy się. „Robimy wszystko nie tak, jak trzeba i nie robimy tego, co robić należy. Dlatego nie posiadamy zdrowia” – lub trzeba dodać, posiadamy go tak mało, jak tylko być może”.

Cytat pochodzi z książki pt. „HATHA JOGA” autora Jogi Rama-Czaraka z 1922 roku.

Gdy zdrowienie, pomimo stosowanych dotychczas różnych terapii postępuje za wolno lub wcale, może to świadczyć o zaburzeniu równowagi energii życiowej (siły witalnej).
Zastosowanie terapii bioenergetycznej czy regulacyjnej doprowadza organizm do stanu równowagi i w konsekwencji przyspiesza proces powrotu do zdrowia.

TERAPIA APARATEM MORA® (BIOREZONANS)

Celem terapii MORA® jest subtelna regulacja wewnętrznych systemów organizmu odpowiedzialnych za utrzymanie go w stanie dynamicznej równowagi, stymulacja i wzmocnienie układu immunologicznego. Zebrane bogate doświadczenia dowodzą, że terapia dosięga nie tylko płaszczyzny somatycznej ale i psychowegetatywnej organizmu, oddziałując zarówno w sposób całościowy (holistyczny) jak i lokalny. Aparat i Terapia Mora® znajdują zastosowanie w terapii niemal wszystkich chorób, których przyczyną są zaburzenia wewnętrznego systemu regulacji, którym nie towarzyszą rozległe i nieodwracalne zmiany anatomiczne.

BIOTERAPIA

Zaburzenia w polu energetycznym człowieka z biegiem czasu prowadzą do powstania różnych dolegliwości. Wszystko, co dzieje się na poziomie emocjonalnym i mentalnym, powoduje określony efekt energetyczny w organizmie. Większość z nas rejestruje zmiany na poziomie fizycznym, bez świadomości, że mogą być symptomami zaburzeń ciała eterycznego. Zabieg bioenergetyczny prowadzi do wyrównania zaburzeń energetycznych i przywrócenia pierwotnej struktury biopola, co doprowadza do poprawy stanu fizycznego i emocjonalnego.

ZABIEG MESMERYCZNY

Mesmeryzm – to starsza medyczna nazwa bioterapii czy bioenergoterapii – tradycyjnego systemu terapeutycznego opartego na istniejącym w przyrodzie fluidzie uniwersalnym, który w postaci tzw. „Magnetyzmu zwierzęcego”, „Prany”, „Bioenergii”, czy „Bioplazmy” emanuje z człowieka, reguluje układ nerwowy, przywraca witalność i prawidłową równowagę oraz harmonię organizmu. Jest to zabieg łagodny, nie ingerujący w indywidualność człowieka.