Aparat MORA V

img

Aparat MORA®

Nowa technologia MORA® – nowoczesny następca aparatu MORA®-Super.
Najnowsze, nowoczesne rozwiązanie techniczne aparatów MORA® – APARAT M V.

Aparat BioKat M V (MORA® V) jest urządzeniem umożliwiającym prowadzenie klasycznych zabiegów biorezonansowych, zgodnie z formułą twórców i prekursorów tej metody – dr. F. Morella i inż. E. Rasche, oraz ich bezpośrednich kontynuatorów – m.in. dr. A. Scotta-Morley’a, dr. E. Hermanna, dr. J. Nienhausa, dr. Z.Gruby.

Zarówno aparat MORA® V jak i jego producent legitymują się odpowiednimi dokumentami/ certyfikatami zezwalającymi na użytkowanie urządzenia (ISO 13485: 2003, EN ISO 13485 oraz EN ISO 9001 a także certyfikat zgodności z dyrektywą 93/42/EWG).
Zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG (zm. dyrektywą 2001/104/WE i uzupełnioną dyrektywami 2003/12/WE i 2003/32/WE) wyroby należy projektować i wykonać w taki sposób, aby podczas używania w zamierzonych warunkach i zgodnie z przeznaczeniem nie zagrażały warunkom klinicznym ani bezpieczeństwu pacjentów, bezpieczeństwu użytkowników, ani tam, gdzie ma to zastosowanie.

Aparat M V jest biocybernetycznym systemem feedback (sprzężenia zwrotnego) wykorzystującym endogenne oscylacje mikromagnetyczne ustroju do regulacji procesów biologicznych – urządzeniem biorezonansowym.
Wprowadzone do pamięci aparatu M V programy zabiegowe stworzone zostały przez doświadczonych terapeutów – począwszy od twórcy metody, dr. med. F. Morella (autor m.in. “MORA-Therapie, patienteneigene und Farblichtschwingungen, Konzept und Praxis”, Haug-Verlag, Heidelberg 1987), dr. med. E. Herrmanna (autor m.in. podręcznika “Das MORA-Praxisbuch” Haug Verlag, Heidelberg 1998), dr. A. Scotta-Morley’a, dr. Z. Gruba, dr. med. J. Nienhausa i wielu innych. Parametry tych programów ustalono na podstawie wieloletnich obserwacji, badań i doświadczeń praktycznych.

Zabiegi biorezonansowe na aparacie MORA® M V wykazują wiele różnorodnych działań terapeutycznych, które mogą być wykorzystywane nie tylko w przypadku wystąpienia choroby, ale już w profilaktyce zdrowotnej.
Terapia MORA® jest nowoczesną metodą terapeutyczną z dziedziny biocybernetyki medycznej, stosowaną z powodzeniem od 40 lat zarówno w Niemczech – gdzie została wynaleziona – jak i w innych krajach. Najkrócej i najbardziej obrazowo mówiąc, polega ona na odebraniu z powierzchni ciała pacjenta mikromagnetycznych oscylacji, by je móc przy pomocy urządzenia terapeutycznego wykorzystać w celu wywołania efektu terapeutycznego.
Informacje pochodzące z organizmu są rozdzielane w tak zwanym biorezonansowym molekularnym układzie absorbującym, (MoAb) na części fizjologiczną i patologiczną. Nie fizjologiczna część sygnału, tj. częstotliwości patologiczne, a więc wynikające z zaburzeń ustrojowych ulega następnie obróceniu o 180°, “odbiciu w lustrze”. Zabieg ten pozwala na neutralizację informacji patologicznej i pobudzenie sił odpornościowych organizmu, co w większości przypadków przynosi szybko zauważalny i trwały efekt terapeutyczny.

Koncepcja terapii MORA® jest sumą doświadczeń 5000 lat tradycji medycyny chińskiej (TCM), 200 lat z górą homeopatii oraz kilkudziesięciu lat elektroakupunktury.
W 1970 roku dr Franz Morell i inżynier Erich Rasche skonstruowali pierwszy aparat typu MORA®. Od tamtej pory urządzenie to jest nieustannie modyfikowane i ulepszane, stając się potężnym narzędziem do i terapii, pozwalającym terapeucie na skuteczne działanie nawet w najtrudniejszych przypadkach.